Obiective

Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea cunoașterii durabile a tinerilor și a celor cu mulți ani de experiență profesională, în special a femeilor, care trăiesc și lucrează în regiuni periferice slabe structural din Sud-Est-ul României, cu obiectivul de a ajunge pe o poziție calificată în managementul de mijloc sau de top al industriei textile și de îmbrăcăminte și pentru a le permite să rămână în țara lor cu îmbunătățirea slabei calității a vieții.

Obiectivele specific ale proiectului sunt:

OS1. Să contribuim la a ține oamenii inteligenți, cu sete de cunoaștere, care sunt extrem de utili pentru economia națională românească și în special pentru dezvoltarea industriei textile și de îmbrăcăminte în partea de sud-est a României, în țara lor de origine și pentru a evita emigrarea. Atingerea acestui obiectiv va fi posibilă prin organizarea unor sesiuni de training axate pe îmbunătățirea abilităților de muncă organizate (A2), stimulând gândirea creativă cu accent pe produse cu o mare valoare adăugată (A3) și îmbunătățirea abilităților manageriale (A4). Va exista transfer de cunoștințe și de know how de la specialiștii angajați de către partenerul elvețian, consultanți cu o reputație bună pentru domeniului textil și de îmbrăcăminte și a grupului țintă, în special pentru angajații din industria textilă și de îmbrăcăminte (Indicatorul 1.2.1 – minim 110 participanți români la programele de formare).
Noi considerăm că, datorită nivelului crescut de cunoștințe și abilități în domeniul de activitate actual, fluctuația de personal din industria textilă și de îmbrăcăminte, din motive de emigrare, poate fi oprită. (Indicatorul 1.1.1 – Reducerea cu 10% a rezilierii contractelor angajaților din România de Est din cadrul TCI, din motive de emigrare).
De asemenea, este de așteptat să crească rata de ocupare a absolvenților datorită competențelor acumulate pe parcursul timpului de studio, cu abilități cu aplicabilitate imediată în firmele de TC. (Indicatorul 1.1.2 – Un număr de 15 absolvenți angajați în posturi de conducere în TCI). În mod tradițional, absolvenții sunt angajați la început pentru locuri de muncă, care nu au nevoie de experiență și de responsabilitate.
După cum a rezultat din analiza statistică prezentată în capitolul 2.1. Justificarea proiectului, procentul mare de emigranți din Regiunea Sud-Est este reprezentat de femei. Pe de altă parte, mai mult de 60% din grupul țintă sunt femei (indicatorul 1.2.2.), astfel încât este de așteptat să scadă numărul emigranților din S-E România și o creștere a majorării salariului la nivelul grupului țintă.