Despre

Partea de est (nord si sud est) a Romaniei a cunoscut o dezvoltare lentă după revoluția din 1989. O mare majoritate a populației feminine este angajată în sectorul industriei de textile și de confecții. Pentru generația tânără, în special pentru partea feminină este încă dificil să profite de beneficiile dezvoltării tehnologice. Producția de masă s-a deplasat spre Asia unde salariile sunt foarte reduse. Pentru a rămâne competitivă pe piața mondială Europa trebuie să se focalizeze către produse cu nivel calitativ ridicat și cu valoare adăugată mare. La nivelul companiilor din România este o mare cerere de personal educat pentru pozițiile de conducere de nivel mediu și ridicat.  Este necesar ca străinii care dețin funcții de conducere în România să fie înlocuiți de manageri locali, pentru a oferi populației româniei oportunitatea de a rămâne în țara natală și pentru a crește calitatea vieții.

În cadrul grupurilor țintă vor fi cooptate persoane tinere, angajate în industria textilă și de confecții, studenți și cadre didactice ale Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Accentul va fi pus pe participanții femei care lucrează în mod tradițional în această industrie și care sunt interesați în aceste tehnologii.

Strategia proiectului constă în actualizarea cunoștințelor existente și furnizarea de cunoștințe actuale persoanelor cu potențial în ocuparea pozițiilor de conducere.

Orașul Focșani, fiind situat în centrul regiunii estice a României va trebui să devină un centru de dezvoltare pentru industria de textile și confecții.

Activitățile educaționale principale vor fi seminarii cu conținut teoretic și practic, întâlniri, activități de informare, visiste de studii, transfer de know how, internshipuri, schimb uri de bune practici si strategii de dezvoltare comună. Activitățile au fost structurate în 5 grupe corelate cu topica subiectelor abordate și resultatele estimate.