Activități

Activitățile educaționale principale vor fi seminarii cu conținut teoretic și practic, întâlniri, activități de informare, vizite de studii, transfer de know how, internshipuri, schimb uri de bune practici și strategii de dezvoltare comună. Activitățile au fost structurate în 5 grupe corelate cu topica subiectelor abordate și rezultatele estimate.

Primul grup de activități (activitatea 2) “Cursuri pentru perfecționarea competențelor de muncă” contribuie la formarea profesională a persoanelor din grupul țintă pe rutele specifice ale industriei de textile și confecții. Activitățile sunt corelate cu fluxul tehnologic din domeniu și cu cerințele specifice ale fiecărui sector.

Cel de al doilea grup  ”Seminarii privind instrumente de creștere a valorii adăugate“” (activitatea 3) este important în condițiile în care se observă o deplasare a sectorului de proiectare din industria textilă și de confecții din statele europene către România și în aceste condiții experiența partenerului elvețian este foarte importantă.

 “Sesiuni de învățate a competențelor manageriale” (activitate 4) este dedicată formării persoanelor din grupul țintă care vizează posturi de conducere.

Activitatea 5 “Îmbunătățirea competențelor didactice” va crea partenerului elvețian condițiile de a transfera către cadrele didactice ale FTPMI competențe legate de metode de predare moderne și dotări de ultimă generație.